Når man skal planlægge et projektorienteret forløb er der mange forskellige elementer der skal være på plads. I dette lille korte indlæg vil vi prøve at skitsere mulige indholdselementer op, som du som lærer kan tage stilling til og have en plan for.

Alt efter i hvilken grad projektforløbet er lukket eller åbent i sin udformning, kan du tage stilling til disse elementer. Nogle af elementerne kan du ikke lave en nøjagtig plan for. De ville komme undervejs i forløbet, og mange gange planlægges sammen med eleverne.

  • Opgaveformuleringen – at finde den nøjagtige opgaveformulering. Når du har fundet frem til hvad det er for en opgave/problemstilling eller dilemma eleverne skal løse, kan du derefter i dit hoved begynde at forstille dig hvilke processer og aktiviteter eleverne skal igennem.
  • Proces-model /plan og organisering – at udvælge en procesmodel for forløbet er vigtigt. Både for dig som lærer, fordi den hjælper dig med at udvælge de læringsaktiviteter forløbet skal indeholde, men også for eleverne fordi modellen bliver et synligt skelet/stilads for deres opgave. En model er også med til at synliggøre processen for dem, så de kan blive mere selvstændige og tage ansvar for processen.
  • Faglige og tværfaglige og overfaglige mål – er selvfølgelig super vigtigt. Og det er vigtigt at være klar over hvordan fag kan spille sammen i et forløb, så fagene kan understøtte hinanden, når et projekt er tværfagligt. Man skal også huske ikke at sætte for mange faglige mål. Kun vælge de mål ud, som man i sidste ende har tænkt sig at evaluere på. Når man arbejde projektorienteret kommer de 21. århundredes kompetencer i høj grad i spil. Disse mål skal selvfølgelig også være synlige, men selvom mange af dem kommer i spil, er det stadig vigtigt kun at vælge nogle af dem ud, så man har tænkt sig at evaluerede på. For mange mål giver for lidt fokus og fordybelse.
  • Evalueringsmetoder – Man kan evaluere på mange måder. Men man skal gøre sig klart hvad det er der er det vigtige output for forløbet. Derfor skal man også vælge den evalueringsform der giver bedst mulighed for at synliggøre outputtet. Det er en god idé at bruge flere forskellige typer af kommunikation i en evaluering, da eleverne på den måde både får noget i det øjeblik de bliver evalueret “live” men også vigtigt, at de bagefter har noget skriftligt,  visuelt og enkelt de kan tage med sig, som de kan bruge næste gang de skal arbejde i denne form.
  • Differentieringsmuligheder – når eleverne arbejde projektorienteret bliver muligheden for at tilrettelægge og støtte den enkelte elev på deres niveau større, da indholdet og løsningen kan tilpasses. Det er stadig ikke en let opgave at differentiere, men eleven kan selv være med til at forholde sig til opgaven ud fra sine egne handlemuligheder, og løse opgaven på sin egen måde. Det er derfor vigtigt at få overvejet hvordan man kan hjælpe og støtte de enkelte elever i en projektorienteret opgave. Ofte er denne type af opgave en gruppeopgave, og derfor er det også meget vigtigt at læreren planlægger hvilke elever der skal arbejde sammen, så det giver de bedste muligheder, for de enkelte elever. Det med at eleverne selv få lov til at vælge deres egne grupper er ofte en stor udfordring og kan starte med et nederlag for de fagligt og socialt svage elever.
  • Produktionsværktøjer og materialer – Når man arbejde projektorienteret hvor man skal udvikle et produkt eller en løsning, er det vigtigt at man gør sig klart i hvilken retning produktionen skal gå, og hvor vigtig selve produktet er.  Alt efter hvilken opgave man har stillet eleverne, hvor åben eller lukket den er, kan de produkter eleverne har valgt blive meget forskellige. Det vil de typisk være i projektopgaven i 9. klasse, fordi eleverne hver især formulerer en problemstilling efter egen interesse. I faglige eller tværfaglige forløb vil produkterne nok i højere grad blive i samme retning, men selvfølgelig alt efter hvilke krav man som lærer sætter i problemformuleringen. Igen hvor lukket eller åben opgaven er. Dette er vigtigt at tage stilling til, da man ellers som lærer kan komme ud for at eleverne skaber mange forskellige typer af produkter, der kræver meget indsigt i mange forskellige både analoge og digitale værktøjer, og det derfor bliver EKSTRA tidskrævende som lærer at hjælpe eleverne, hvis de ikke kender disse i forvejen. Så det kræver altså et godt produkt og produktionskendskab hvis man kaster sig ud i de store åbne projekter. Men samtidig er det måske også lige netop dér nogle eleverne udfolder sig særligt, og der det bliver ekstra meningsgivende for dem.