Velkommen til siden 21skills.dk udviklet af Center for Undervisningsmidler (CFU) med henblik på at vejlede undervisere, studerende og elever i den pædagogiske sektor i arbejdet med det 21.århundredes kompetencer.
Her på siden kan du finde introduktioner til alt fra forskningen bag den taksonomiske tænkning og de 6 kompetencer fra ITL-Research, til helt konkrete bud på, hvorledes disse kompetencer målrettet og systematisk kan bringes i spil i undervisningen.
I menuen ovenfor finder du videre til information om kompetencerne og taksonomien, en guide til at komme godt i gang, inspiration til konkrete undervisningsforløb, samt forskellige bud på, hvorledes eleverne aktivt kan inddrages i processen.
Du har også mulighed for at finde kontaktoplysninger på de konsulenter fra CFU, der kan rekvireres og vejlede i materialet, i netop din region.

Om 21skills

Center for Undervisningsmidler, Danmark

21skills.dk er blevet et nationalt CFU projekt. 

Kontakt derfor dit lokale CFU for at få vejledning og sparring omkring arbejdet det 21. århundredes kompetencer i en skolekontekst.

Kontakt

Karin Dyrendom
Karin DyrendomCFU, KP
Andreas Binggeli
Andreas BinggeliCFU, KP
Søren Bøgh Knudsen
Søren Bøgh KnudsenCFU, ABSALON
Celine Ferot
Celine FerotCFU, LILLEBÆLT
Stefan Mandall Mortensen
Stefan Mandall MortensenCFU, VIA
Lene Jensen
Lene JensenCFU, NORD
Markus Hausen
Markus HausenCFU, SYDSLESVIG
Nada Meri Pedersen
Nada Meri PedersenCFU, SYD