Der findes ikke mange digitale læremidler der lærer eleverne at samarbejde. Men der findes læremidler der kan understøtte et samarbejde, fordi der i værktøjet er indbygget muligheder for at kunne samarbejde.

En del digitale værktøjer kan man jo under alle omstændigheder arbejde sammen omkring ved, at eleverne deler computer/device, og sammen skaber noget ved fysisk at snakke sammen og tilføje indhold. At lave en film kræver jo generelt ret meget samarbejde, og lægger jo også op til meget samarbejder, men kræver ikke, at de digitale værktøjer man bruger til at lave filmen med, har særlige funktioner der understøtter et samarbejde.

Når man har fokus på kollaboration i forhold til teknologiernes muligheder ser vi på krav til samarbejdet. Det skal dog altså siges, at når det gælder samarbejde, så er den vigtigste faktor stadig lærerens overvejelser og krav til samarbejdet. For selvom værktøjer og teknologier giver muligheder, så er det ikke ensbetydende med, at det er tydeligt eller et krav i teknologien. Derfor er det vigtigt, at læreren har sikret sig, at eleverne er klar over hvilke krav der sættes til samarbejdet, gennem de opgaver eleverne bliver præsenteret for.

Når vi her har lavet et kurateret liste af digitale værktøjer der kan understøtte et samarbejde, har vi her valgt teknologier der gør det muligt

-kunne se hinandens arbejde.

-kommentere på hinandens eller fælles arbejdet

-kunne tilføje indhold til et fælles produkt

-have mulighed for en synlig rollefordeling i det værktøj de arbejder sammen i.

-kunne bruge andres materiale og arbejde videre på det. (Remix)

Klik HER for at se mindmappet i Popplet