– virksomhedscase fra Danske Skoleelever

Unge menneskers barske tone på nettet
Danske børn og unge er enormt aktive på nettet. I 2014 havde hele 97% af de 13-årige én eller flere profiler på sociale medier. wifive
Danskere starter med at bruge de sociale medier tidligere end unge i de fleste andre europæiske lande, men uheldigvis er vi også blandt dem, som oftest bliver mobbet på nettet.
Konflikter og mobning på nettet er et stort problem blandt børn og unge i Danmark og det ser ud til at problemet er størst blandt de yngste brugere af sociale medier.
Når vi skriver sammen over f.eks. Facebook, kan vi nemt komme til at starte en konflikt. Det sker blandt andet fordi, at samtalen ikke foregår ansigt-til-ansigt. Det gør, at vi meget lettere kommer til at misforstå hinanden og at vi samtidig har lettere ved at være grove overfor hinanden og gøre hinanden rigtig kede af det.

Vores udfordring
Danske Skoleelever vil i et nyt projekt, sætte fokus på gode digitale fællesskaber og god tone på nettet blandt de yngre brugere af sociale medier – fra 4. – 6. klasse. Vi tror på, at I er eksperterne i jeres egen hverdag og, at I derfor har den bedste forståelse af problemerne. Så for at hjælpe en masse elever bedst muligt har vi brug for jeres input til at udforme nogle kreative løsninger for god opførsel på nettet.

Jeres opgave
I skal forsøge at finde frem til en god idé som I mener, ville kunne være med til at skabe en bedre omgangstone på de sociale medier og hjælpe til at undgå online mobning.
Præsenter jeres ide og løsning på en digital platform – det kan f.eks. være en video, en hjemmeside, en serie af emojis/gifs eller lignende.

Link til PDF med fuld casebeskrivelse og benspænd for casen: