Vær med til at eksperimentere med fremtiden – Beskriv jeres rebelske idéer og gør dem til succeser:

I en kronik i Politiken beskriver de to fremtidsforskere Anne Skare og Liselotte Lyngsø fra Future Navigator, hvad skolen skal blive bedre til, for at ramme de behov som fremtiden stiller. De mener ikke det fremover er godt nok at kunne stave fejlfrit, sidde stille og følge reglerne – i stedet skal man kunne sætte sig selv og andre i spil, holde sig i bevægelse og lave reglerne om. Vi skal – siger de 2 fremtidsforskere – “fra pedeller til rebeller”.

Artiklen er god og spændende – men der er bare et problem: De to er hverken lærere, pædagoger – eller pedeller. Som de fleste eksperter har de ikke skolen inde på livet i dagligdagen, og derfor bliver kronikken i sagens natur teoretisk. Den skal suppleres med bud fra lærere, pædagoger og elever om, hvad det konkret vil sige at nytænke skolen, så eleverne bliver mere “rebelske” og mindre “pedelske”.