I Future Classroom Lab på Campus Carlsberg er vi så heldige ind i mellem at få besøg af elever. Eleverne hjælper os med at afprøve de teknologier vi har i Lab’et. For selv om vi som undervisere og didaktikere mener at kunne vurdere de fleste teknologiers potentiale, når vi selv har rodet med dem, så har vi den holdning, at FØR vi sådan rigtig kan kuratere en teknologi, så skal den være afprøvet i en læringssituation, og med rigtige levende børn!

Sidste skoleår havde vi blandt andet et hold 6. og 7. klasses elever til at afprøve vores Micro:bits.

Vi syntes at kunne se, at Micro:bitten har et særligt potentiale i forhold til at løse fysiske problemstillinger og udfordringer, fordi den er enkel, intuitiv og faktisk har mulighed for at få tilkoblet en række sensorer og funktioner i forhold til bevægelse, lyd, og lys.

Derfor lavede vi et forløb hvor eleverne i første omgang skulle undersøge Micro:bittens funktionaliteter og muligheder, og derefter skulle brainstorme og finde frem til problemstillinger, som Microbitten så kunne løse for dem. Dette blev til mange meget kreative, og sjove og innovative opfindelser. Nogle opfindelser kom så langt at de fik udviklet en reel prototype, andre blev på tegnebrættet eller lavet som model. Forskellen var ikke så stor. Forløbet gav KLART eleverne en masse erfaringer med at tænke anderledes, nyt og kreativt, og fik i høj grad sat deres problemløsningskompetencer i spil. Nogle elever fandt også ud af at Micro:bitten slet ikke kunne løse deres opgave, og valgte derfor at bruge Lego Mindstorm robotter til at løse problemet med i stedet. Der blev i løbet af ugen opfundet både en teenager-morgenvækningsmaskine, en fuldautomatisk gamer-tørstslukker, en isdrysningsmaskine og en værelses-nedkøler, samt en duftopsamler mod savn af eksempelvis sin mor.

Hele ugen arbejdede eleverne også med deres egen proces, og lavede videodagbog hvor de undervejs havde til opgave at dokumentere hvad de havde lært af deres eksperimenter og af deres samarbejde.

Muligvis kan man synes at forløbet lyder lidt tosset, men intentionerne og kreativiteten hos eleverne var ikke til at tage fejl af. Skøre ideer er mere end bare skøre ideer. Skøre ideer får eleverne til at tænke ud af boksen. Og det lærer dem at se potentialer i teknologier, som ellers virker delvist begrænsede, og træner dem i at beherske nye teknologier, teknikker og metoder. -og det næsten uden af de opdagede at de faktisk var i skole.

Se også oversigten HER

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem