ProblemstillingiLlit.dk

Alineas materialer er udgivet før man havde fokus på det 21. århundredes kompetencer. Hvordan kan man opdatere materialerne, så materialet peger ind i det 21. århundredes kompetencer?

Materialet har fokus på kerneområder inden for danskfaget, mens fx samarbejde, innovation og kommunikation ikke får opmærksomhed i ligeså høj grad.

Spørgsmålet og udgangspunktet for elevernes opgave bliver derfor, om vi kan være kreative og bruge de faglige materialer på en anden måde end de var tiltænkt:

Kan vi omskrive dele af materialet, så det i højere grad fokuserer arbejdet med det 21. århundredes kompetencer?

Opgaven

Giv et forslag til, hvordan I vil gøre forløbene mere tidssvarende, så de i højere grad fokuserer på, hvordan eleverne arbejder med de 21. århundredes kompetencer.

I bestemmer selv hvilke kompetencer, I vil fokusere på.

I skal bruge it til at understøtte jeres ide.

 

Benspænd

I skal forklare, hvordan løsningen konkret hjælper eleverne til at blive bedre til en eller flere af de 21. århundredes kompetencer inden for danskfaget.

Format: Vi vil gerne overraskes ift. den måde I præsenterer ideerne på. Brug teknologien kreativt.

Endeligt skal I have målgruppens accept af jeres ide. Dvs. I cialis en parapharmacie skal lave en løsning, som giver mening for både elever og lærere.

 

Ressourcer